Lid van NVRD

lid van NVRD

We zijn lid van NVRD

Grondstoffen hergebruik in Nederland optimaliseren door slimme recycling

Naast de internationale aandacht die we krijgen met de RetourMatras-methode, blijven we ook zeker in eigen land aan de weg timmeren. En dat is nodig, want dat er in Nederland nog veel te optimaliseren valt op het gebied van circulariteit en het hergebruiken van grondstoffen, maken we inzichtelijk voor iedereen die met ons wil samenwerken.

Bijvoorbeeld het feit dat organisaties in één klap een enorme CO2-besparing kunnen realiseren door de RetourMatras-methode toe te passen. Onze recyclingpercentages en de impact die we maken met de meest duurzame oplossing voor afgedankte matrassen worden standaard opgenomen in duurzaamheidsrapporten. Voorafgaand aan feiten en cijfers stellen organisaties doelen op en om die doelen te behalen zien wij een belangrijke bijdrage van onze matrasrecyclingmethode. 

De handen ineen slaan, leren van elkaar, elkaar inspireren en samen bijdragen aan een circulaire toekomst. Dit is waarmee we met RetourMatras momenteel echt meters maken.

Aangesloten bij NVRD

Een waardevolle samenwerking binnen ons netwerk is die met de NVRD. Begin 2024 zijn we officieel aangesloten bij de branchevereniging Koninklijke Nederlandse vereniging voor afval- en reinigingsbedrijven, maar we kennen elkaar al jaren. Zowel de NVRD als RetourMatras ziet de vraag naar circulaire oplossingen alleen maar stijgen. Zeker met 2050 in het vooruitzicht, waarin een complete ommezwaai van afval naar grondstof gemaakt zal zijn. Om daar te komen zullen we nu alle zeilen moeten bijzetten.

Doel voor 2024

Grondstoffenhergebruik bovenaan elke agenda krijgen, dat is ons doel voor 2024. En dat gaat verder dan alleen het aanbieden van afvalscheiding en afvalverwerking. We willen daarom ook consumenten nog bewuster maken, lever oude matrassen droog in bij de milieustraat en weet dat er nieuwe producten van gemaakt worden. Door samen te werken met afval- en reinigingsdiensten uit de gehele keten en te verbinden met Nederlandse gemeenten en hun bedrijven blijven we elkaar scherp houden en kunnen we innovaties op het gebied van recycling vergroten.

NVRD evenementen

Jaarlijks organiseert de NVRD interessante evenementen die uitstekend aansluiten bij het verhaal achter RetourMatras. Het Jaarcongres is het bekendste NVRD-event en vindt plaats op 5 en 6 juni 2024 in Leeuwarden. Eerder dit voorjaar, op donderdag 21 maart, zijn we aanwezig op het Gemeentelijk Grondstoffencongres 2024. Laten we elkaar hier zeker ontmoeten.

retourmatras

Over
RetourMatras.

RetourMatras is een innovatief en sterk groeiend matrasrecyclingbedrijf. Wij richten ons op duurzame matrasrecycling met als doel 100% grondstoffenhergebruik. Sinds 2019 hebben Ingka Investments, Renewi en IKANO Industry zich als partners aan ons bedrijf verbonden, waardoor we de RetourMatras-methode nog breder in de markt hebben kunnen zetten.

Naast het duurzaam recyclen van matrassen blijven we ons ontwikkelen op circulaire processen en samenwerkingen die onze positie versterken. Bij RetourMatras werken 65 enthousiaste en betrokken medewerkers, verdeeld over vier matrasrecyclinglocaties en het hoofdkantoor.