Inzamelen

Gemeente en Milieustraat

De inzameling van matrassen door gemeentes op een milieustraat of afvalbrengstation dient te gebeuren in een gesloten magazijncontainer, zodat de matrassen droog blijven. U kunt gebruik maken van een eigen container of een container van RetourMatras. In deze 40m3 container worden gemiddeld 90 matrassen opgeslagen.

Woonwinkel of Beddenspeciaalzaak (detaillist)

U neemt oude matrassen retour van uw klant bij aankoop van een nieuwe matras. Wanneer u minimaal 10 stuks heeft verzameld komen wij deze bij u ophalen.

Een belangrijke voorwaarde is dat de oude matrassen altijd droog ingezameld, in plastic verpakt worden en droog opgeslagen worden. Alleen dan kan RetourMatras uw oude matrassen innemen en op een milieuvriendelijke manier verwerken.

Particulieren

Het is helaas niet mogelijk om als particulier zelf oude matrassen bij RetourMatras in te leveren. Dit gaat altijd via uw gemeente of winkelier.