Opening Etten-Leur

RetourMatras opening Etten-Leur uitnodiging

OFFICIELE OPENING RETOURMATRAS

Maandag 5 juli 2021 opent Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, de vierde matrasrecyclingfabriek van RetourMatras in Etten-Leur. Als gewaardeerde relatie van RetourMatras ontvangt u een uitnodiging voor de officiële opening, via Outlook. RSVP: Door deze uitnodiging per email te accepteren, meldt u zich automatisch aan. De afspraak verschijnt in uw digitale agenda.

Programma Officiële Opening
 • 09:30 uur   inloop
 • 10:00 uur   welkomstwoord en speeches
 • 10:30 uur   officiële opening door de Staatssecretaris
 • 10:35 uur   virtuele rondleiding door de recyclingfabriek
 • 10:45 uur   netwerken met andere genodigden
 • 11:30 uur   geserveerde broodjes of take away
 • 12:00 uur   einde bijeenkomst

Bezoekadres: RetourMatras, Oude Kerstraat 51, 4878 AK Etten-Leur

No Show, No Waste 

Heeft u zich ingeschreven maar bent u verhinderd? Dan vragen wij u om zich af te melden via deze link. Wij hanteren een No Show, No Waste policy om voedselverspilling te voorkomen.

Afmelden

EN invitation RetourMatras official opening

OFFICIAL OPENING RETOURMATRAS

On Monday July 5, 2021, the Ducth State Secretary for Infrastructure and Water Management, Stientje van Veldhoven, will officially open RetourMatras’ fourth recycling plant in Etten-Leur. As a valued relation of RetourMatras you will receive an invitation for the official opening, via Outlook. RSVP: By accepting this invitation per email, you are automatically registered. The appointment appears in your online calendar.

Programm Official Opening
 • 09:30 AM   walk in
 • 10:00 AM   word of welcome & speeches
 • 10:30 AM   official opening by the State Secretary
 • 10:35 AM   virtual tour of the recycling plant
 • 10:45 AM   network opportunity to meet other guests
 • 11:30 AM   served sandwiches or take away
 • 12:00 AM   end of meeting

Visiting address: RetourMatras, Oude Kerstraat 51, 4878 AK Etten-Leur

No Show, No Waste 

Have you registered but are you unable to attend? Then we ask you to unsubscribe via this link. We have a No Show, No Waste policy to prevent food waste.

Sign out