Brandpreventie

Brandpreventie met aerosol units

Meer dan ooit staat brandpreventie in bedrijfsomgevingen hoog op de agenda. Naast veiligheid voor eigen medewerkers moeten bedrijven verantwoording afleggen aan verzekeraars die steeds strengere eisen opleggen als het gaat om brandveiligheid. Zeker als je weet waar je eigen risico’s liggen kun je je daar als bedrijf specifiek tegen beschermen. Waarom is brandpreventie voor RetourMatras zo belangrijk? Het grootste risico is een stapel matrassen die kan gaan smeulen. Om brand te voorkomen nemen we daarom uiterst secure maatregelen met speciaal ontwikkelde aerosol units.

Duurzaam matrassen recyclen

Matrassen recyclen doet RetourMatras al sinds 2009 en inmiddels hebben we wereldwijd bekendheid verkregen met een innovatief en duurzaam recyclingconcept dat puur gericht is op hergebruik van grondstoffen. Een uniek concept dat jaren voor de daadwerkelijke start van ons matrasrecyclingbedrijf werd bedacht door Nanne Fioole, de oprichter van RetourMatras. Wie Nanne kent weet dat hij een echte visionair is die niet zomaar de handdoek in de ring gooit. Vanuit een toekomstgerichte visie werden nieuwe oplossingen gecreëerd voor een grootschalig matrassenprobleem. Niet langer verbranden, maar grondstoffen terugwinnen uit afgedankte matrassen. In eigen beheer kwam de ontwikkeling van innovatieve machines tot stand om de RetourMatras-methode steeds breder in de markt te kunnen zetten. Met succesvolle circulaire samenwerkingen tot gevolg, want sinds 2019 hebben Ingka Investments, Renewi en Ikano Industry zich als aandeelhouder aan het bedrijf verbonden.

Capaciteit van 1,5 miljoen matrassen per jaar

Halverwege 2021 zijn vier recyclinglocaties operationeel in Nederland en daarmee heeft RetourMatras een totale capaciteit om jaarlijks 1,5 miljoen matrassen duurzaam te recyclen. De RetourMatras-methode ontwikkelt zich verder richting een volledig circulair proces waarbij 100% van een afgedankte matras kan worden omgezet tot nieuwe grondstoffen. Zo’n berg matrassen, gemiddeld 400.000 stuks per fabriek per jaar, geeft naast nieuwe grondstoffen ook heus wel eens wat kopzorgen. Want wist je dat een stapel matrassen waar vocht in zit, kan gaan smeulen? Binnen no-time kan een recyclingfabriek in vlammen opgaan door -precies- een natte matras.

Zo’n berg matrassen geeft ook heus wel eens wat kopzorgen

Streng toezien op droog inzamelen

Niet verrassend, RetourMatras neemt geen vochtige matrassen in en ziet scherp toe op droog inzamelen. Reden nummer 1: brandgevaar. Reden nummer 2: een nat geworden matras kan niet optimaal gerecycled worden voor hergebruik. Terug naar nummer 1, want daar kun je als matrasrecyclaar best een nachtje van wakker liggen. “Vast herkenbaar voor collegabedrijven in de recycling. Machines, opslag van goederen, materialen verwerken, je wilt brandgevaarlijke situaties koste wat kost voorkomen. Die kennis heb je over het algemeen zelf niet in huis. Gelukkig kwamen wij via ons netwerk in contact met de ontwikkelaars van een nieuwe techniek voor brandpreventie. Dit is een op aerosol gebaseerde oplossing, specifiek gericht op het blussen van brand. Direct en dus zeer effectief. Nu lopen we niet alleen voorop als het gaat om duurzame matrasrecycling, ook op het gebied van brandpreventie gooien we hoge ogen,” vertelt Chico van Hemert die onder andere operationeel verantwoordelijk is voor de vier matrasrecyclinglocaties van RetourMatras.

Eigen RetourMatras containers

RetourMatras werkt met matrascontainers waar gemiddeld 80-90 matrassen in opgeslagen kunnen worden. Matrascontainers vind je terug op milieustations van gemeentes die met ons samenwerken en waar particulieren hun oude matras kunnen inleveren. Ook klanten als de grotere woonwinkels en beddenspeciaalzaken die er plek voor hebben, plaatsen op hun bedrijfslocatie een RetourMatras-container. Wanneer de winkel een samenwerking met ons heeft en consumenten kopen een nieuwe matras, dan weten zij dat de oude via de RetourMatras-methode duurzaam gerecycled wordt. In deze dichte 40m3 containers worden matrassen verzameld. Is de container vol, dan wordt deze gewisseld en bij één van de recyclingfabrieken aangeleverd.

Aerosol blusunit

Aerosol betekent in de lucht zwevende deeltjes die blijven hangen. Bij de aerosol blusunit gaat het om deeltjes die tussen het zuurstof en de brand in gaan zitten. Voordelen van deze aerosoldeeltjes zijn: niet giftig, niet schadelijk voor de gezondheid, geen roest veroorzaken, een brand direct kunnen doven, geen waterschade alleen rookschade, tot 24 uur effectief. Nu past RetourMatras sinds kort de aerosol blusunit toe als innovatieve brandpreventie-oplossing in de eigen containers. Optimale brandveiligheid heeft nu eenmaal de hoogste prioriteit. Zeker als je weet waar je eigen risico’s liggen kun je je daar als bedrijf specifiek tegen beschermen. Zoals gezegd, het risico binnen RetourMatras is een berg smeulende matrassen die opgeslagen liggen in een container. Nu worden deze containers dagelijks geledigd en verwerkt, echter heb je niet 24/7 zicht op de inhoud. Ook geshredderd metaal uit de binnenvering van een oude matras kan door hitte brandgevaarlijk zijn. Gelukkig biedt de aerosol blusunit een betrouwbare, preventieve oplossing. Dankzij deze technische innovatie kan een beginnende brand direct worden gedetecteerd en geblust.

Pilot gestart

Blussen gaat met een gecondenseerd aerosolmiddel dat gebaseerd is op kaliumcarbonaat en stikstof. Met het aerosolmiddel kan een brandzone binnen enkele seconden worden gedetecteerd en geblust. En doordat de blusunit een mobiele montage heeft, kan deze eenvoudig van container wisselen. “Om onze fabrieken te beschermen tegen brandgevaar zijn we een pilot gestart met de aerosol blusunit in onze perscontainer. Hiermee hebben we een belangrijke stap gezet in het terugdringen van eventuele risicovolle situaties. Mocht er onverhoopt brand ontstaan door hitte of smeulen, dan treedt de blusunit direct in werking. Deze pilot doen we in samenwerking met onze containerfabrikant Domat en technisch specialist Salgrom. Vanuit RetourMatras laten we graag zien dat we dit doen en waarom,” besluit Chico. Na de pilotfase zal RetourMatras overgaan op de verdere uitrol van de aerosol blusunits over alle recyclinglocaties.

 

 

 

RetourMatras is het enige matrasrecyclingbedrijf in Nederland dat matrassen recyclet volgens de geldende wet- en regelgeving en dat is een steeds belangrijker wordende voorwaarde voor onze opdrachtgevers. Eind 2021 hebben we ons werk kunnen bekronen met het behalen van een ISO-certificering. Trots op ons team!